Category Archives: САЗНАЈ ВИШЕ О…

Сазнај више о појавама о којима можда размишљаш и видиш око себе, или у себи, а не знаш довољно о њима. Када више сазнамо о људској психлогији биће нам лакше да разумемо и себе и друге.

НАСИЉЕ – ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ

Уобичајен

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ 

ПОЈАМ НАСИЉА

 • Насиље је сваки облик понашања, које за последицу има стварно или могуће угрожавање здравља, развоја и достојанства
 • Уколико се насиље дешава међу децом истог или сличног узраста, реч је о вршњачком насиљу, а када оно траје дуже и врши се од стране јачег говоримо о вршњачком злостављању

АГРЕСИЈА / НАСИЉЕ

Дефиниција агресивног понашања:“Било који облик понашања учињеног с намером да се повриједи нека особа или објект.”

 • Агресивност је шири појам од насиља, првенствено јер се она среће у различитим одбрамбеним облицима, и као бенигна и код животиња и као реактивна и као проактивна. Код агресивности не мора да постоји асиметрија у снази, и агресивно понашање није увек усмерено према истој особи, нити мора да има тенденцију понављања.
 • Насиље се дефинише као:

– Агресивни чин , реализована агресија, неоправдано наношење штете другоме (Драган Попоадић, Насиље у школама, Институт за психологију, Бгд, 2009.г)

– Који подразумева неравнотежу у сназиPicture12

– Који има елементе понављања

– Може да буде физичко, вербално или индиректно (задиркивање, изопштавање из групе)

 

ОБЛИЦИ НАСИЉА

 • Физичко
 • Емоционално/психолошко
 • Социјално
 • Сексуално
 • Електронско
 • Експлоатација/искоришћавање

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ – НАЈЧЕШЋЕ ЈЕ ЖРТВА НАСИЉА

 • надарено дете
 • ново дете у разредуPicture1
 • мирно и љубазно дете
 • дете које има добар однос с учитељем/наставником
 • дете нижег социјално-економског статуса
 • дете из друге етничке групе
 • хендикепирано дете/дете с посебним потребама
 • дете разведених родитеља
 • дете које је и жртва породичног насиља

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ – ЖРТВЕ НАСИЉА ЧЕСТО ИМАЈУ

 • лоше социјалне вештине („не знају да се боре за себе“)
 • мањак сигурности
 • мање подршке од стране наставника и ученика
 • осјећање кривице и сматрају да су они сами криви за то што им се догађа
 • жељу да се уклопе, на било који начин

 

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ -„СИМПТОМИ“ ЖРТВЕ НАСИЉАБОЛ

 • боје се одласка у школу и из ње
 • мењају уобичајени пут до школе, моле родитеље да их возе у школу
 • одбијају да иду у школу
 • погоршава им се школски успех
 • постану повучени
 • ниског самопоуздања
 • постану анксиозни, напети и престају да једу
 • прете самоубиством или га покушају учинити
 • заспу плачући, имају ноћне море
 • почну да краду или све чешће питју за новац од родитеља (за насилника)
 • одбијају да говоре о томе што није у реду
 • постану  депресивни или агресивни и почну застрашивати другу децу
 • дају неверватна објашњења за своје понашање
 • сами проводе одмор и не бирају их за групна дружења
 • несигурни су и узнемирени када требају изаћи пред таблу
 • пред одељењем траже близину учитеља

 

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ – НАСИЛНИЦИ

Picture14– агресивне особе, импулcивне-нагле у поступцима

-лако се разљуте, галаме

-имају жељу за доминацијом и подчињавањем других

-непрестано се желе доказати, физички или тако да малтретирају друге

-углавном су физички јаки, отпорни на насиље

-лошију концентрацију и пажњу, лош успех у школи

– често гледају насилне филмове и играју насилне игрице

-имају мало пријатеља и често су  неприхваћени због свог понашања (осим у друштву других насилника)

-задиркују и провоцирају животиње

-осјећају се фрустрирано

Адолесценти не поштују ауторитете, недостаје им саосећења за осећања и права других, искључују их из школе и имају лош успех у школи, учествују у тучама, крађама и уништавању јавне имовине.

 

ПОСЛЕДИЦЕ

За жртвуPicture16

-усамљеност

-депресија

-туга

-уплашеност

-несигурност

-ниско самопоуздање (па и болест, што се одражава у даљем животу)

  За насилника

  – повезаност између насилничког понашања у школи и криминалитета у каснијем животу

За проматрача

-склонији већем ризику толерисања агресивног понашања у будућности

 

Развој агресије кроз сазревање – ДОБА ОДОЈЧЕТА

 • мала деца немају објективну перцепцију другога (егоцентризам мишљења), па не могу ни планирати понашања с намером чињења штете другоме
 • ФРУСТРАЦИЈА се јавља око 6/7 месеца живота
 • агресија око 1. године је ИНСТРУМЕНТАЛНА – намењена циљу (најчешће очувања и/или узимања играчака)

Развој агресије кроз сазревање –  РАНО ДЕТИЊСТВО

 • агресија је усмерена ка одраслима и вршњацима, више није претежно инструментална, него реактивна
 • физичка агресија се смањује – саморегулација, могућност изражавања речима, последице
 • изливи беса – несклад жеље и могућности – најјачи је између 3. и 5. године

Развој агресије кроз сазревање – СРЕДЊЕ ДЕТИЊСТВО

 • јаче и важније вршњачке везе
 • веће когнитивне способности
 • препознају намере
 • полне разлике

Развој агресије кроз сазревање –  МЛАДАЛАЧКО ДОБА

 • развој агресије иде у два супротна смера:

РИЗИЧНЕ ГРУПЕ: Picture11

-јачање агресије, агресивних облика понашања, улазак у деликвентна понашања

-колективно насиље – агресија као облик социјалне доминантности

НЕРИЗИЧНЕ ГРУПЕ:

– смањење агресивних облика понашања,   учење асертивности

 

УЗРОЦИ НАСИЉА

Picture2o биолошки фактори

o психолошки фактори

o социолошки фактори

 

 

 

 

 

 

БИОЛОШКИ ФАКТОРИ  (Агресија као урођено понашање – инстинкт)

 • генетика
 • повреде (амигдала, хипотхаламус, лимбички састав)Picture3
 • неуротрансмитори – снижен серотонин

– снижен норадреналин

 • хормони                  –  повишен тестостерон
 • епилепсија
 • ниски шећер у крви

“Научно је неоправдано тврдити да је било какав облик насилног понашања генетски програмиран у људској природи, тј. да је узрокован инстинктом.”

      Council of Representatives of the APA  & International Council of Psychologists

 

ПСИХОЛОШКИ ФАКТОРИ (Фрустрациона теорија агресије)

 • једна од првих психолошких теорија агресије Berkowitz (1978)
 • Фрустрација доводи до срџбе као емоционалне спремности за агресију

фрустрација = онемогућавање постизања циља

 • Ф > кад су мотивација и очекивана гратификација веће, а онемогућавање потпуно

КЛАСИЧНА ФРУСТРАЦИОНА ТЕОРИЈА АГРЕСИЈЕ

→ Спољашња агресија ( Директна или Индиректна)

                                              → Мотивација за агресију

Фрустрација         ⇒                                                                    → Унутрашња агресија

→ Остала реаговања (нпр. повлачење)

 

ПСИХОЛОШКИ ФАКТОРИPicture8

 • когнитивна оштећења (ментална ретардација)
 • недовољна емпатичност
 • искривљена перцепција околних догађаја
 • недовољна регулација фрустрације
 • темперамент
 • алкохол / дрога

СОЦИОЛОШКИ ФАКТОРИ – ПОРОДИЦА (Агресија као научено понашање)

 • старост мајке (мајке тинејџерке имају већу шансу да имају агресивну децу)
 • несклад у породици
 • растављени родитељи
 • психијатријске болести родитеља (депресија, анксиозност, ОКП, схи)
 • антисоцијално понашање и криминалитет родитеља
 • алкохолизам у породици (само отац)

СОЦИОЛОШКИ ФАКТОРИ – Породични односи

 • мањак родитељског надзора
 • недовољна емоционална подршка и прихватање родитељаPicture9
 • васпитни стилови
 • злостављање
 • занемаривање
 • недовољна компетентност родитеља

СОЦИОЛОШКИ ФАКТОРИ

УЖА ОКОЛИНА

 • одсутност социјалне подршке
 • директне последице понашања
 • статус у вршњачкој групи

ШИРА ОКОЛИНА

 • социоекономски статус
 • друштвени став према насиљу и агресивним облицима понашања
 • претерана запосленост родитеља
 • незапосленост родитеља

 

УЧЕЊЕ ПО МОДЕЛУ  

(Бандура, 1961. / Права социјално-психолошка теорија)

 • Социјална околина има главну улогу у настанку агресивног понашања:

– Награде или казне

– Учи се опажањем и опонашањем     Picture4

ДЕЦА НАЈБОЉЕ УЧЕ ПО МОДЕЛУ (Учење угледањем на узор – узор је модел који се опонаша)

2 важна појма:

Имитација – везује се за споља видљива понашања

Идентификација – везује се за унутрашња својства човека

Бандурин експеримент

Picture5

Picture6Picture7

 

Моделовање агресивног понашања резултати: изложеност агресивном моделу значајно повећава

 • опонашање агресивног поншања (физичког и вербалног) немоделовану агресију
 • физичку агресију код дечака, без разлике у вербалној
 • Деца с нагресивним моделом испољавају мање агресије

Picture10

 

Моделовање као дозвола за агресију!

ВАЖНОСТ ЕМОЦИОНАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

ЉУТЊА – ЕМОЦИЈА КОЈУ ПОСЕБНО НЕ ВОЛИМО је једина емоција која са собом носи енергију, врло често се повезује са агресијом

  • да би знали “баратати” емоцијама, морамо знати да их именујемо, препознамо – тек тада можемо размишљати шта да радимо с њима
  • агресија је само један од начина исказивања љутње
  • оно с чим друштво и ми имамо потешкоћа је што исказивање љутње често није социјално прихватљиво
 • ЕМПАТИЈА као особина, нужна за смањење агресије, јавља се код људи који прихватају, препознају, именују и контролишу своје емоције
 • САМОПРОЦЕНА: Да ли се осећам угодно? Да ли сам ја задовољан/на својим поступком? Да ли су други задовољни мојим поступцима? Да ли сам ближи/а с људима око мене? Колико ми је то користило с обзиром на оно што сам желео/ла?
 • Истраживања су показала несумњиву успешност психолошких интервенција , без обзира на приступ

СМАЊИВАЊЕ АГРЕСИЈЕ

 • Исказивање љутње и свест о својим осећањима
 • Ослобађање љутње кроз извињење
 • Моделовање неагресивног понашања
 • Тренинг комуникације и вештина решавања проблема
 • Изазивање емпатије (емпатија као особина нужна за смањење агресије јавља се код људи који прихватају, препознају, именују и контролишу своје емоције)

ШТА АКО СЕ НАСИЉЕ ИПАК ДЕСИ?

Како се понашати да би избегли
насиље?

 • На путу од куће до школе не користите небезбедне пречице, као и неосветљена места где нема пролазника
 • Крећите се кад год можете у друштву другова. Са друговима које сте одабрали развијајте узајамно поверење и поштовање
 • Ако имате сазнања да се планира туча, немојте се придружити већ обавестите наставника или другу одраслу особу да би позвали полицију
 • Немојте носити у школу скупе предмете/ствари, јер их неко може отети
 • Немојте носити са собом оруђе, опасне предмете, хладно и ватрено оружје, јер постоје велике шансе да ћете га можда употребити – тиме угрожавате и себе и друге

 

Шта урадити ако се неко према вама
понаша насилно?

 • Не реагујте исхитрено на провокације – оне обично немају везе са истином, нити са стварним разлозима сукоба, већ крију нечију жељу за свађом и тучом
 • Покушајте да избегнете свађу, а уколико до ње дође настојте што пре да изађете из такве ситуације
 • Свакоме се може десити да погреши, неке увреде се могу опростити – пружите шансу за промену
 • Не смишљајте освету и немојте на претрпљено насиље одговарати новим насиљем – НА ТАЈ НАЧИН ОНО НЕЋЕ ПРЕСТАТИ
 • Ако сте сам и неко вас нападне, покушајте да побегнете или вичите – скрените пажњу на себе тражећи помоћ
 • Разговарајте са другом/друговима о томе шта урадити ако до насиља дође, како да у случају напада један другом што хитније помогнете (позвати у помоћ одрасла лица из најближе околине)

Picture13

ШТА УРАДИТИ АКО СТЕ ПРЕТРПЕЛИ НАСИЉЕ?

 • Уколико сте претрпели насиље, важно је да не ћутите !!!
 • Испричајте некој одраслој особи шта се догодило, онако како је било (родитељима, наставнику, особи од поверења,Тиму за заштиту деце од насиља, школском полицајцу…).
 • Ако се плашите да о томе говорите, позовите друга, другарицу да иде са вама.
 • Одрасли су дужни да реагују и помогну како би се проблем решио !!!

 

ЋУТАЊЕ НЕ СПРЕЧАВА НАСИЉЕ

 • НИСТЕ КРИВИ ЗА ТО ШТО СЕ ДОГОДИЛО !
 • НИСТЕ «ТУЖИБАБЕ» АКО ИСПРИЧАТЕ ОДРАСЛИМА – НА ТАЈ НАЧИН ШТИТИТЕ СЕБЕ И ДРУГЕ !
 • ТРАЖИТЕ ПОМОЋ НА КОЈУ ИМАТЕ ПРАВО!

 

 

НЕКИ НАЈНОВИЈИ ПОДАЦИ

Извештај EduCentar.net, Хрватска, 25.3.2015

ХРВАТСКА

ДЕЦУ У КРИМИНАЛ ВОДИ ОТУЂЕНОСТ ОД РОДИТЕЉА- најновија истраживања

 • Тревис Херши, професор социологије на Универзитету у Аризони, започео је своју студију 1965. године, прикупљајући податке о 4.077 тинејџера из злогласног предграђа Сан Франциска.
 • Након 50 година, на основу полицијских извештаја и праћења криминалних активности и понашања тинејџера, доказао је да је приврженост родитељима од пресудног значаја за васпитање детета и његово стасавање у пристојну особу.
 • Кети Спац Видом, професор психологије на “Џон Џеј” Колеџу кривичног правосуђа у Њујорку, пратила је 908 деце која су била занемаривана или жртве злостављања.
 • Резултати до којих је она дошла указују на много сложеније односе родитеља и запостављеног детета него што поставља конвенционална теорија о зачараном кругу насиља, по којој насиље рађа насиље, и то у три од четири случаја.
 • Пер Олаф Викстом, професор криминологије на Универзитету у Кембриџу, истраживањем утврдио кључну улогу родитеља у превенцији делинквенције тако што ограничавају дружење детета са криминогеним вршњацима и обликују његов морални став.

   Извор: Тањуг

БОЛ